Basic Korean Dictionary, Start, End, and Initial Sound

📚 Ангилал

асуулт (19) хэмжээ (76) амьтны дуу (2) зэвсэг (7) хувцас өмсөх (17) орон байран дахь үйл хөдлөл (11) улс төр, төрийн удирдлагын үйл (43) эдийн засгийн үйл ажиллагаа явагдах газар орон (44) өдөр тутмын үйл хөдлөл (35) шашны үйлийн эд зүйл (5) хоол хийх үйл ажиллагаа (60) байрлал, зүг чиг (123) харилцааны хэрэглүүр (49) бие бялдарын байдал (26) эмчилгээ үйлчилгээ (44) холболт (17) амьтан ургамлын үйл хөдлөл (16) харилцаа холбооны үйл ажиллагаа (29) нийт, бүгд (15) газрын гадарга (57) нийгмийн тогтолцоо (81) долоо хоногийн өдрийн тухай илэрхийлэх (13) болзоо тавих (4) урих, зочилох (28) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (шуудан) (8) мэндчилэх (17) гадаад төрх тайлбарлах (97) байр, байршил тайлбарлах (70) эмийн сангаар үйлчлүүлэх (10) боловсрол (151) кино үзэх (105) гэр бүлийн баяр (57) спорт (88) Хайр ба гэрлэлт (28) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (номын сан) (6) хоол унд тайлбарлах (78) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (8) хагас бүтэн сайн өдөр, амралт (47) зан чанарын тухай илэрхийлэх (365) хэл (160)

🍀 Зүйр үг

뒷간과 사돈집은 멀어야 한다
🌏 (ХАДМАЛ ОРЧ.) ЖОРЛОН БОЛОН ХУДЫН ГЭРЭЭС ХОЛ БАЙХ ХЭРЭГТЭЙ: УУЛ УРСЫН ОЙР НЬ УРАГ ТӨРЛИЙН ХОЛ НЬ: бие засах газар муухай үнэртэй учир хол байвал сайны адил худын хооронд элдэв яриа гарах нь амархан тул хол байх тусмаа сайн.
뒷간에 갈 적 마음 다르고 올 적 마음 다르다
🌏 (ХАДМАЛ ОРЧ) БИЕ ЗАСАХ ГАЗАР РУУ ЯВАХ СЭТГЭЛ ӨӨР, ИРЭХ СЭТГЭЛ ӨӨР: өөрийн хэрэг маш яаралтай үед гуйж зүүгдэж байснаа ажлаа бүтээсний дараа мэдэхгүй дүр эсгэх.
어느 장단에 춤추랴
🌏 ХЭНИЙХ НЬ ҮГИЙГ ДАГАХАА МЭДЭХГҮЙ БАЙХ: дэндүү олон саналын алийг нь дагахаа мэдэхгүй төвөгтэй байдалд орсныг хэлсэн үг.
백 번 듣는 것이 한 번 보는 것만 못하다
🌏 (ХАДМАЛ ОРЧ.) ЗУУН УДАА СОНСОХ, НЭГ УДАА ҮЗСЭНД ХҮРЭХГҮЙ; МЯНГА СОНСОХООР НЭГ УДАА ҮЗ: байнга сонссоноос нүдээрээ үзсэн нь баттай.
어르고 뺨 치다
🌏 (ШУУД.) АРГАДААД ХАЦРЫГ НЬ АЛГАДАХ: хүнийг үнэмшилтэй үгээр урхидаж хохирол амсуулах.

💕 Start

(87) (72) (4) (2) (2) (14) (17) (2) (27) (2)

🌾 End

(144) (58) (19) (27) (84) (19) (163) (2) (27) (13)
ㅁㄱ (104) ㄴㄴ (14) ㄴㅌ (15) ㅁㅇ (122) ㅅㅇ (234) ㅇㄱ (307) ㅎㅅ (187) ㄴㅇ (67) ㅅㄹ (127) ㅍㅉ (5) ㅃㅅ (2) ㄴㅊ (31) ㅌㅊ (16) ㅋㄹ (17) ㅅㅅ (284) ㄴㅍ (19) ㅇㄷ (197) ㄴㅈ (75) ㄴㅎ (30) ㅇㅇ (307)