Start

       

1 Letter

: 15

치 : 몸은 13 센티미터 정도에 등은 검푸르고 배는 은백색이며 주로 말리거나 젓을 담가 먹는 바닷물고기. [АНЧОУС, ХАРАЛЗАЙ: бие нь 13 см хэмжээтэй, нуруу нь хар хөх, гэдэс нь цагаан саарал өнгөтэй, ихэвчлэн хатаах буюу жод хийж иддэг далайн загас.] ☆☆ Нэр үг

망 (滅亡): 망하여 없어짐. [СҮЙРЭЛ, МӨХӨЛ: сүйрч үгүй болох явдал.] Нэр үг

종 (滅種): 생물의 한 종류가 지구에서 완전히 없어짐. [МӨХӨЛ, УСТАЛ: ургамал амьтдын нэг төрөл дэлхий ертөнцөөс устаж алга болох.] Нэр үг

: 2

밍하다 : 음식이 제맛이 나지 않고 몹시 싱겁다. [СУЛ, ЗӨӨЛӨН, АМТГҮЙ: хоол амттай биш, амт нь маш сул байх.] Тэмдэг нэр

크 (mink): 족제비와 비슷하게 생겼으며 털가죽을 고급 외투용으로 쓰는 갈색 동물. [БУЛГА: ойн солонготой ижил төрхтэй, арьсыг нь гадуур хувцасны материал болгон хэрэглэдэг хүрэн бор өнгийн амьтан.] Нэр үг

: 5

: 입맛을 다시는 소리. 또는 그 모양. [ЖАЛИР ЖАЛИР, АМТАРХАН ИДЭХ: амтархан идэх дуу чимээ. мөн тэр байдал.] Дайвар үг

쩝 : 어떤 대상이나 일이 마음에 들지 않을 때 씁쓰레하게 입맛을 다시는 소리. 또는 그 모양. [ШАЛ ШАЛ, ЖАЛИР ЖАЛИР: ямар нэгэн явдал буюу зүйл сэтгэлд таалагдахгүй үед дургүйцэн тамшаалах чимээ. мөн тийм байдал.] Дайвар үг

쩝거리다 : 어떤 대상이나 일이 마음에 들지 않아 씁쓰레하게 입맛을 다시는 소리를 자꾸 내다. [ТАМШААЛАХ, ТАМШААХ: ямар нэгэн явдал буюу зүйл сэтгэлд таалагдахгүй тамшаалан амтлах чимээ үргэлжлүүлэн гаргах.] Үйл үг

2 Letters

옹골 : 2

옹골지다 : 실속이 있게 속이 꽉 차 있다. [ДУТУУ ЗҮЙЛГҮЙ, БҮРЭН, ГҮЙЦЭД, ДҮҮРЭН: ашиг унацтай дотор нь дүүрэн байх.] Тэмдэг нэр

옹골차다 : 매우 실속이 있게 속이 꽉 차 있다. [ДУТУУ ЗҮЙЛГҮЙ, БҮРЭН, ДҮҮРЭН: хэрэгтэй зөв, дотор нь дүүрэн байх.] Тэмдэг нэр

깨뜨 : 3

깨뜨리다 : 단단한 물건을 쳐서 조각이 나게 하다. [ХАГАЛАХ: хатуу зүйлийг цохиж хэдэн хэсэг болгох.] ☆☆ Үйл үг

깨뜨려- : (깨뜨려, 깨뜨려서, 깨뜨렸다, 깨뜨려라)→ 깨뜨리다 [] None

깨뜨리- : (깨뜨리고, 깨뜨리는데, 깨뜨리니, 깨뜨리면, 깨뜨린, 깨뜨리는, 깨뜨릴, 깨뜨립니다)→ 깨뜨리다 [] None

무겁 : 2

무겁다 : 무게가 많이 나가다. [ХҮНД, НҮСЭР: хүндийн хэмжээ их байх.] ☆☆☆ Тэмдэг нэр

무겁- : (무겁고, 무겁습니다)→ 무겁다 [] None