🌟 보살피-

1. (보살피고, 보살피는데, 보살피니, 보살피면, 보살핀, 보살피는, 보살필, 보살핍니다)→ 보살피다

1.📚 Variant: 보살피고 보살피는데 보살피니 보살피면 보살핀 보살피는 보살필 보살핍니다

Start

End

Start

End

Start

End


спорт (88) урлаг (76) цаг агаар, улирал (101) цаг хугацааг илэрхийлэх (82) хоол унд тайлбарлах (78) соёлын ялгаа (47) хэл (160) хүн хоорондын харилцаа (52) соёлын харьцуулалт (78) тоглолт үзэх, сэтгэгдэл (8) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (шуудан) (8) алдаа эндэгдлийнхээ тухай ярих (28) байр, байршил тайлбарлах (70) нийгмийн асуудал (67) нийгмийн тогтолцоо (81) гүн ухаан, ёс суртахуун (86) Хайр ба гэрлэлт (28) эрүүл мэнд (155) эд зүйлс худалдан авах (99) хувийн мэдээллээ солилцох (46) аялал (98) хоол хэрхэн хийх тухай тайлбарлах (119) гэрийн ажил (48) тээврийн хэрэгсэл ашиглах (124) мэндчилэх (17) газарзүйн мэдээлэл (138) ажил мэргэжил, ирээдүй (130) талархал илэрхийлэх (8) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (имигрэйшн) (2) цаг агаарын тухай илэрхийлэх (59)