🌟 개나발(을) 불다

1. 이치에 맞지 않는 헛소리나 쓸데없는 말을 하다.

1. NÓI LỜI VÔ NGHĨA, NÓI LỜI VÔ DUYÊN: Nói lời vô nghĩa hay lời nói bừa bãi không phù hợp với lẽ thường.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
  • 내가 한 번에 큰돈을 버는 방법을 알고 있어.
    I know how to make big money at once.
    개나발 부는 소리 하지 마. 그거 다 사기잖아.
    Don't sound like a dog bugger. that's all a scam.

💕Start 개나발을불다 🌾End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End


Cách nói thứ trong tuần (13) Chế độ xã hội (81) Cách nói ngày tháng (59) Văn hóa đại chúng (82) Chào hỏi (17) Sức khỏe (155) Dáng vẻ bề ngoài (121) Sinh hoạt nhà ở (159) Yêu đương và kết hôn (19) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48) Lịch sử (92) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Mua sắm (99) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Mối quan hệ con người (255) Diễn tả trang phục (110) Sử dụng bệnh viện (204) Diễn tả tính cách (365) Tìm đường (20) Khí hậu (53) Gọi món (132) Sự kiện gia đình (57) Đời sống học đường (208) Gọi điện thoại (15) Mối quan hệ con người (52) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Khoa học và kĩ thuật (91) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130)