🌟 까마귀 날자 배 떨어진다

Tục ngữ

1. 우연히 동시에 일이 생겨서 아무 관계없는 사람이 관계가 있는 것으로 의심을 받게 되다.

1. QUẠ VỪA BAY ĐI THÌ LÊ RỤNG XUỐNG: Người không hề có liên quan bị nghi ngờ có liên quan đến việc nào đó vì tình huống trùng hợp ngẫu nhiên.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
  • 오늘 시험 중에 고개가 아파서 잠깐 고개를 들었는데 선생님과 눈이 마주쳐서 부정행위로 오해 받았잖아.
    During today's exam, i raised my head for a moment because my head hurt and my eyes met with the teacher, so i was mistaken for cheating.
    까마귀 날자 배 떨어진다더니 하필이면 그때 선생님이 보셨구나.
    You said that crows fly and your stomach drops, but then the teacher saw you.

💕Start 까마귀날자배떨어진다 🌾End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End


Du lịch (98) Chiêu đãi và viếng thăm (28) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Nghệ thuật (76) Diễn tả vị trí (70) Thông tin địa lí (138) Vấn đề xã hội (67) Đời sống học đường (208) Giải thích món ăn (119) Nghệ thuật (23) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Thời tiết và mùa (101) Chào hỏi (17) Sự kiện gia đình (57) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Kinh tế-kinh doanh (273) Mua sắm (99) Cách nói thứ trong tuần (13) Sinh hoạt nhà ở (159) Thể thao (88) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Biểu diễn và thưởng thức (8) Việc nhà (48) Cách nói ngày tháng (59) Tìm đường (20) Khí hậu (53) Văn hóa đại chúng (82) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41)