🌟 살얼음을 밟듯이

1. 매우 조심스럽게.

1. NHƯ BƯỚC LÊN LỚP BĂNG MỎNG: Một cách rất thận trọng.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
  • 나는 매우 긴장하여 면접 시험장에 살얼음을 밟듯이 들어갔다.
    I was so nervous that i walked into the interview like ice.

💕Start 살얼음을밟듯이 🌾End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End

Start

End


Trao đổi thông tin cá nhân (46) Chào hỏi (17) Việc nhà (48) Diễn tả vị trí (70) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Diễn tả ngoại hình (97) Nghệ thuật (76) Sự kiện gia đình (57) Văn hóa ẩm thực (104) Sức khỏe (155) Sử dụng phương tiện giao thông (124) Văn hóa đại chúng (52) Sử dụng bệnh viện (204) Vấn đề môi trường (226) Mua sắm (99) Chính trị (149) Nói về lỗi lầm (28) Tình yêu và hôn nhân (28) Xem phim (105) Đời sống học đường (208) Yêu đương và kết hôn (19) So sánh văn hóa (78) Ngôn luận (36) Khoa học và kĩ thuật (91) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Vấn đề xã hội (67) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Sinh hoạt trong ngày (11) Sự khác biệt văn hóa (47) Thời tiết và mùa (101)