🌟 보살피-

1. (보살피고, 보살피는데, 보살피니, 보살피면, 보살핀, 보살피는, 보살필, 보살핍니다)→ 보살피다

1.📚 Variant: 보살피고 보살피는데 보살피니 보살피면 보살핀 보살피는 보살필 보살핍니다

Start

End

Start

End

Start

End


Thông tin địa lí (138) Sử dụng bệnh viện (204) Đời sống học đường (208) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48) Xem phim (105) Cách nói ngày tháng (59) Ngôn luận (36) Sử dụng phương tiện giao thông (124) Vấn đề môi trường (226) Luật (42) Ngôn ngữ (160) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Diễn tả vị trí (70) So sánh văn hóa (78) Gọi điện thoại (15) Tâm lí (191) Vấn đề xã hội (67) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Dáng vẻ bề ngoài (121) Du lịch (98) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Văn hóa đại chúng (82) Sự kiện gia đình (57) Lịch sử (92) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Mối quan hệ con người (255) Thể thao (88) Chiêu đãi và viếng thăm (28)