Basic Korean Dictionary, Start, End, and Initial Sound

📚 Ангилал

хурд (20) царай зүс (37) бие бялдарын байдал (26) хүний биеийн өөрчлөлт (16) амьдралын байдал (52) эмийн бүтээгдэхүүн (14) шашны үйлийн орон байр (4) зан ааш (55) нийгмийн амьдралд оролцох (286) давтамж (22) физологийн үзэгдэл (37) ургамлын хэсэг (16) өвчин, шинж тэмдэг (106) эдийн засгийн бүтээгдэхүүн (11) чадавхи (107) байрлал, зүг чиг (123) гэр ахуйн ажил (28) нийгмийн амьдралын байдал (52) шүтээн (5) гэр бүлийн баяр (31) цаг хугацааг илэрхийлэх (82) ажлын байран дээрх амьдрал (197) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (шуудан) (8) барилга байшин (43) спорт (88) хоол захиалах (132) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (8) нийгмийн тогтолцоо (81) газарзүйн мэдээлэл (138) танилцуулга(гэр бүлээ) (41) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (имигрэйшн) (2) гадаад төрх (121) шинжлэх ухаан, технологи (91) эдийн засаг, менежмент (273) үерхэх, гэр бүл болох (19) ажил мэргэжил, ирээдүй (130) хобби (103) хувцаслалт тайлбарлах (110) уучлал хүсэх (7) гэр бүлийн баяр (Уламжлалт баяр ёслол) (2)

🍀 Зүйр үг

떼어 놓은 당상
🌏 БАТТАЙ: ямар нэгэн ажил төлөвлөсний дагуу алдаагүй хэрэгжих явдлыг илэрхийлдэг үг.
미운 아이[놈] 떡 하나 더 준다
🌏 (ХАДМАЛ ОРЧ.) ДУРГҮЙ ХҮНДЭЭ НЭГ ДДОГ ИЛҮҮ ӨГӨХ: дургүй хүн байх тусам илүү сайхан харьцаж муу сэтгэл өвөрлөхгүй байх хэрэгтэй.
미운 정 고운 정
🌏 олон зүйлээр дамжуулан харилцагчдаа буруу сэтгэл, сайхан сэтгэл өвөрлөж гүнзгийрдэг харилцаа.
아이 보는 데는 찬물도 못 먹는다
🌏 (ШУУД ОРЧ.) ХҮҮХЭД ХАРЖ БАЙХАД ХҮЙТЭН УС Ч УУЖ ЧАДАХГҮЙ: (зүйрл.) хүүхдийн өмнө хамаагүй хэлж ярих юмуу үйлдэж болохгүй гэсэн үг.
밑 빠진 독[가마/항아리]에 물 붓기
🌏 (ХАДМАЛ ОРЧ.) ЁРООЛГҮЙ САВАНД УС ХИЙХ ; ИЛЖИГНИЙ ЧИХЭНД АЛТ ХИЙСЭН Ч СЭГСРЭНЭ, УС ХИЙСЭН Ч СЭГСРЭНЭ: хичнээн хичээсэн ч үр дүнгүй хий хоосон зүйл болох нөхцөл байдал.

💕 Start

(4) (2) (12) (128) (2) (34) (72) (17) (2) (4)

🌾 End

(2) (215) (90) (15) (3) (31) (3) (10) (116) (587)
ㅅㅅ (284) (177) ㄴㅊ (31) ㄲㅆ (1) ㅅㄱ (242) ㅍㅉ (5) ㅈㄷ (142) ㄸㅍ (1) ㅅㅇ (234) ㅁㅈ (137) ㅈㅈ (268) ㄴㅈ (75) ㅋㄹ (17) ㅁㄷ (102) ㄴㅅ (78) ㅅㅈ (274) ㅅㄹ (127) (130) ㄴㅂ (54) ㄴㅁ (37)