💕Start

1️⃣ 1 Letter

(46)

(窟): 땅이나 바위가 안으로 깊고 길게 파인 것. ☆☆ Нэр үг
🌏 АГУЙ: газар буюу хадны дотогшоо урт бөгөөд гүнзгий хонхойсон нүх.

곡 (屈曲): 이리저리 꺾이고 휘어서 구부러진 곳. Нэр үг
🌏 МУРУЙ, ТАХИР: ийшээ тийшээ тахийж хазайсан газар.

다 : 어떠한 방법으로 행동하다. Үйл үг
🌏 ХИЙХ, ҮЙЛДЭХ: ямар нэгэн аргаар үйлдэх.


(17)

라 (cola): 맛이 달고 독특한 향이 나는 검은색의 탄산음료. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 КОЛА, КОКА-КОЛА: чихэрлэг амттай, содон үнэртэй хар өнгийн хийжүүлсэн ундаа.

록콜록 : 가슴 속에서 계속해서 울려 나오는 기침 소리. ☆☆ Дайвар үг
🌏 БҮГШҮҮЛЭХ, ПӨГ ПӨГ ХАНИАЛГАХ: бөглүү ханиадны чимээ.

레스테롤 (cholesterol): 동물의 세포나 피에 들어 있으며 너무 많으면 동맥 경화증을 일으키는, 기름기가 많은 물질. Нэр үг
🌏 ХОЛЕСТЕРИН: амьтны эс ба цусанд байдаг ба маш их хэмжээгээр байвал артерийн судасны хатуурал үүсгэдэг, тослог ихтэй бодис.


(2)

득쫀득 : 음식물 등이 끈끈하고 질겨서 쫄깃쫄깃하게 씹히거나 매우 차져서 잘 끊어지지 않는 느낌. Дайвар үг
🌏 ЦЭЛЦЭГ ЦЭЛЦЭГ: хоол хүнс зэрэг наалдамхай, зажлууртайгаар зажлагдах буюу маш зуурамтгай учир амархан тасрахгүй байх мэдрэмж.

쫀하다 : 천 등의 짜임새가 세밀하고 곱다. Тэмдэг нэр
🌏 НЯГТ, ШИГҮҮ: даавуу зэргийн материал нарийн нягт ширхэгтэй байх.2️⃣ 2 Letters

투항 (2)

투항 (投降): 적에게 항복함. Нэр үг
🌏 БУУЖ ӨГӨЛТ, ДАГААР ОРОЛТ: дайсанд бууж өгөх явдал.

투항하다 (投降 하다): 적에게 항복하다. Үйл үг
🌏 БУУЖ ӨГӨХ, ДАГААР ОРОХ: дайсанд бууж өгөх.


불요 (2)

불요불급 (不要不急): 필요하지도 않고 급하지도 않음. Нэр үг
🌏 ШААРДЛАГАГҮЙ, ХЭРЭГГҮЙ, ЯАРАЛГҮЙ: хэрэгтэй ч биш яаралтай ч биш байх явдал.

불요불급하다 (不要不急 하다): 필요하지도 않고 급하지도 않다. Тэмдэг нэр
🌏 ХЭРЭГГҮЙ, ЯАРАЛГҮЙ: хэрэгтэй ч биш яаралтай ч биш байх.


깨뜨 (3)

깨뜨리다 : 단단한 물건을 쳐서 조각이 나게 하다. ☆☆ Үйл үг
🌏 ХАГАЛАХ: хатуу зүйлийг цохиж хэдэн хэсэг болгох.

깨뜨려- : (깨뜨려, 깨뜨려서, 깨뜨렸다, 깨뜨려라)→ 깨뜨리다 None
🌏

깨뜨리- : (깨뜨리고, 깨뜨리는데, 깨뜨리니, 깨뜨리면, 깨뜨린, 깨뜨리는, 깨뜨릴, 깨뜨립니다)→ 깨뜨리다 None
🌏