сэтгэл зүй (191) Хайр ба гэрлэлт (28) улс төр (149) уучлал хүсэх (7) танилцуулга(гэр бүлээ) (41) гэр бүлийн баяр (Уламжлалт баяр ёслол) (2) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (номын сан) (6) гэр бүлийн баяр (57) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (59) зан чанарын тухай илэрхийлэх (365) болзоо тавих (4) хоол ундны соёл (104) чөлөөт цагаа өнгөрөөх (48) хэл (160) цаг хугацааг илэрхийлэх (82) долоо хоногийн өдрийн тухай илэрхийлэх (13) сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх (41) нэг өдрийн амьдрал (11) нийгмийн тогтолцоо (81) соёлын ялгаа (47) орон байран дахь аж амьдрал (159) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (8) хагас бүтэн сайн өдөр, амралт (47) гэрийн ажил (48) хувийн мэдээллээ солилцох (46) нийгмийн асуудал (67) мэндчилэх (17) зам хайх (20) ажил мэргэжил, ирээдүй (130) боловсрол (151)