танилцуулга(гэр бүлээ) (41) цаг агаар, улирал (101) хүн хоорондын харилцаа (255) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (59) эмнэлгээр үйлчлүүлэх (204) хэвлэл мэдээлэл (36) кино үзэх (105) ажил мэргэжил, ирээдүй (130) солонгос дахь амьдрал (16) чөлөөт цагаа өнгөрөөх (48) танилцуулга(өөрийгөө) (52) ажлын байран дээрх амьдрал (197) олон нийтийн соёл (82) уур амьсгал (53) хэл (160) Хайр ба гэрлэлт (28) хувцаслалт тайлбарлах (110) хоол захиалах (132) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (шуудан) (8) болзоо тавих (4) алдаа эндэгдлийнхээ тухай ярих (28) барилга байшин (43) олон нийтийн мэдээлэл (47) сэтгэл зүй (191) шинжлэх ухаан, технологи (91) соёлын ялгаа (47) байр, байршил тайлбарлах (70) хувийн мэдээллээ солилцох (46) гэр бүлийн баяр (57) соёлын харьцуулалт (78)