хоол хэрхэн хийх тухай тайлбарлах (119) урлаг (23) гүн ухаан, ёс суртахуун (86) хоол ундны соёл (104) ажил мэргэжил, ирээдүй (130) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (59) олон нийтийн соёл (52) эмнэлгээр үйлчлүүлэх (204) мэндчилэх (17) уур амьсгал (53) хүн хоорондын харилцаа (255) талархал илэрхийлэх (8) танилцуулга(өөрийгөө) (52) Хайр ба гэрлэлт (28) газарзүйн мэдээлэл (138) нэг өдрийн амьдрал (11) нийгмийн тогтолцоо (81) эдийн засаг, менежмент (273) соёлын харьцуулалт (78) сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх (41) урих, зочилох (28) чөлөөт цагаа өнгөрөөх (48) барилга байшин (43) цаг хугацааг илэрхийлэх (82) алдаа эндэгдлийнхээ тухай ярих (28) хагас бүтэн сайн өдөр, амралт (47) эмийн сангаар үйлчлүүлэх (10) танилцуулга(гэр бүлээ) (41) болзоо тавих (4) цаг агаарын тухай илэрхийлэх (59)