урлаг (76) солонгос дахь амьдрал (16) уучлал хүсэх (7) гэмт хэрэг, осол, байгалийн гамшгийн талаар тайлбарлах (43) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (имигрэйшн) (2) болзоо тавих (4) Хайр ба гэрлэлт (28) аялал (98) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (шуудан) (8) соёлын харьцуулалт (78) тээврийн хэрэгсэл ашиглах (124) хоол ундны соёл (104) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (номын сан) (6) цаг хугацааг илэрхийлэх (82) эдийн засаг, менежмент (273) байр, байршил тайлбарлах (70) ажил мэргэжил, ирээдүй (130) хувцаслалт тайлбарлах (110) барилга байшин (43) олон нийтийн соёл (52) чөлөөт цагаа өнгөрөөх (48) эмнэлгээр үйлчлүүлэх (204) олон нийтийн соёл (82) түүх (92) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (59) ажлын байран дээрх амьдрал (197) нэг өдрийн амьдрал (11) уур амьсгал (53) сургуулийн амьдрал (208) нийгмийн асуудал (67)