сургуулийн амьдрал (208) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (59) боловсрол (151) хоол хэрхэн хийх тухай тайлбарлах (119) долоо хоногийн өдрийн тухай илэрхийлэх (13) гадаад төрх (121) зан чанарын тухай илэрхийлэх (365) танилцуулга(өөрийгөө) (52) нийгмийн тогтолцоо (81) нэг өдрийн амьдрал (11) спорт (88) уучлал хүсэх (7) түүх (92) олон нийтийн мэдээлэл (47) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (имигрэйшн) (2) алдаа эндэгдлийнхээ тухай ярих (28) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (8) эрүүл мэнд (155) соёлын харьцуулалт (78) кино үзэх (105) сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх (41) тээврийн хэрэгсэл ашиглах (124) цаг хугацааг илэрхийлэх (82) гэр бүлийн баяр (Уламжлалт баяр ёслол) (2) утсаар ярих (15) гэмт хэрэг, осол, байгалийн гамшгийн талаар тайлбарлах (43) хувцаслалт тайлбарлах (110) эмнэлгээр үйлчлүүлэх (204) цаг агаарын тухай илэрхийлэх (59) цаг агаар, улирал (101)