эмнэлгээр үйлчлүүлэх (204) тоглолт үзэх, сэтгэгдэл (8) соёлын ялгаа (47) сургуулийн амьдрал (208) зан чанарын тухай илэрхийлэх (365) зам хайх (20) цаг агаар, улирал (101) хоол захиалах (132) хоол унд тайлбарлах (78) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (номын сан) (6) байгаль орчны асуудал (226) эдийн засаг, менежмент (273) уур амьсгал (53) байр, байршил тайлбарлах (70) гүн ухаан, ёс суртахуун (86) барилга байшин (43) олон нийтийн соёл (82) эд зүйлс худалдан авах (99) гэр бүлийн баяр (Уламжлалт баяр ёслол) (2) урих, зочилох (28) урлаг (23) орон байран дахь аж амьдрал (159) олон нийтийн соёл (52) гэмт хэрэг, осол, байгалийн гамшгийн талаар тайлбарлах (43) нэг өдрийн амьдрал (11) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (8) гэр бүлийн баяр (57) хэвлэл мэдээлэл (36) талархал илэрхийлэх (8) цаг агаарын тухай илэрхийлэх (59)