🌾 End

1️⃣ 1 Letter

(215)

(主婦): 한 가정의 살림을 맡아서 하는 사람. ☆☆☆ คำนาม
🌏 แม่บ้าน: คนที่รับผิดชอบการดูแลบ้านของครอบครัวหนึ่ง

(豆腐): 콩을 갈아서 만든 희고 부드러운 음식. ☆☆☆ คำนาม
🌏 เต้าหู้: อาหารที่นุ่มและมีสีขาว ทำจากถั่วบด

(工夫): 학문이나 기술을 배워서 지식을 얻음. ☆☆☆ คำนาม
🌏 การอ่านหนังสือ, การดูหนังสือ, การเรียนหนังสือ: การเรียนรู้ศาสตร์และทักษะแล้วได้รับความรู้


(27)

(結婚): 남자와 여자가 법적으로 부부가 됨. ☆☆☆ คำนาม
🌏 การแต่งงาน, การสมรส, การวิวาห์: การที่ผู้หญิงกับผู้ชายกลายเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย

(新婚): 갓 결혼함. 또는 새로 결혼함. ☆☆ คำนาม
🌏 การแต่งงานใหม่, การสมรสใหม่, การเพิ่งแต่งงาน: การเพิ่งจะแต่งงานหรือการแต่งงานใหม่

(請婚): 결혼하기를 부탁함. ☆☆ คำนาม
🌏 การขอแต่งงาน: การที่ขอร้องให้แต่งงาน


(29)

토마 (tomato): 둥근 모양에 크기는 주먹만 하며 초록색이었다가 붉은색으로 익는 열매. ☆☆☆ คำนาม
🌏 มะเขือเทศ: พืชที่เคยเป็นสีเขียวแล้วสุกกลายเป็นสีแดง ซึ่งมีขนาดเท่ากำมือและมีรูปร่างกลม

(土): 월요일을 기준으로 한 주의 여섯째 날. ☆☆ คำนาม
🌏 เสาร์, วันเสาร์: วันที่หกของหนึ่งสัปดาห์โดยยึดวันจันทร์เป็นเกณฑ์

(檢討): 내용을 자세히 따져 봄. ☆☆ คำนาม
🌏 การตรวจ, การตรวจสอบ, การตรวจทาน: การตรวจทานเนื้อหาอย่างละเอียด2️⃣ 2 Letters

르다 (220)

르다 : 물체의 전체나 부분에 대하여 위에서 아래로 힘을 주어 무게를 가하다. ☆☆☆ คำกริยา
🌏 กด: เพิ่มน้ำหนักโดยลงแรงจากด้านบนลงไปด้านล่างต่อบางส่วนหรือส่วนทั้งหมดของสิ่งของ

르다 : 물기가 다 날아가서 없어지다. ☆☆☆ คำกริยา
🌏 แห้ง, เหือดแห้ง: ความชื้นหายไปแล้วหมดไป

르다 : 말이나 행동으로 다른 사람을 오라고 하거나 주의를 끌다. ☆☆☆ คำกริยา
🌏 เรียก, ร้องเรียก, ตะโกน, ตะโกนเรียก, เรียกให้มา: ทำให้คนอื่นมาหรือดึงดูดความสนใจด้วยคำพูดหรือการกระทำ


신비 (2)

신비 (神祕): 보통의 생각으로는 이해할 수 없는 놀랍고 신기한 일. ☆☆ คำนาม
🌏 ความลึกลับ, ความมหัศจรรย์, ปาฏิหาริย์: สิ่งอัศจรรย์และแปลกประหลาดที่ไม่สามารถเข้าใจได้ตามความคิดปกติ

신비 (通信費): 전화나 인터넷 등을 사용하는 데 드는 돈. คำนาม
🌏 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร(อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์): เงินที่ใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ เป็นต้น


산촌 (2)

산촌 (山村): 산속에 있는 마을. คำนาม
🌏 หมู่บ้านบนภูเขา: หมู่บ้านที่อยู่ในภูเขา

산촌 (鑛山村): 광산을 중심으로 이루어진 마을. คำนาม
🌏 นิคมเหมืองแร่, เมืองเหมืองแร่: ชุมชนที่ตั้งขึ้นมาโดยมีเหมืองแร่เป็นศูนย์กลาง