🌾 End

1️⃣ 1 Letter

(587)

나머 : 어떤 양을 채우고 남은 부분. ☆☆☆ คำนาม
🌏 ที่เหลือ, ส่วนที่เหลือ: ส่วนที่เหลือจากการทำให้ปริมาณใด ๆ เต็ม

설거 : 음식을 먹고 난 뒤에 그릇을 씻어서 정리하는 일. ☆☆☆ คำนาม
🌏 การล้างจาน, การล้างชาม: การล้างจานและจัดเก็บหลังจากที่กินอาหารเสร็จ

여행 (旅行地): 여행하는 곳. ☆☆☆ คำนาม
🌏 สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, ที่ท่องเที่ยว: สถานที่ท่องเที่ยว


(237)

(洋食): 수프나 스테이크 등과 같이 서양식으로 만든 음식. ☆☆☆ คำนาม
🌏 อาหารฝรั่ง, อาหารตะวันตก: อาหารที่ทำเป็นแนวตะวันตกจำพวกสเต็กหรือซุป เป็นต้น

결혼 (結婚式): 성인 남녀가 법적으로 부부가 됨을 알리는 의식. ☆☆☆ คำนาม
🌏 พิธีสมรส, พิธีแต่งงาน, พิธีวิวาห์: พิธีที่ประกาศให้ผู้คนได้รับรู้ว่าหญิงชายผู้บรรลุนิติภาวะได้เป็นสามีภรรยากันตามกฏหมาย

(飮食): 밥이나 국 등과 같이 사람이 끼니때 먹는 것. ☆☆☆ คำนาม
🌏 อาหาร: สิ่งที่คนกินเป็นมื้อ ๆ เช่น ข้าวหรือน้ำแกง เป็นต้น


(9)

: 여섯에 하나를 더한 수. ☆☆☆ คำบอกจำนวน
🌏 7, เจ็ด, เลขเจ็ด, จำนวนเจ็ด: จํานวนหกบวกหนึ่ง

: 여섯에 하나를 더한 수의. ☆☆☆ คุณศัพท์
🌏 7, เจ็ด, เลขเจ็ด, จำนวนเจ็ด: ที่เป็นจํานวนหกบวกหนึ่ง

예닐 : 여섯이나 일곱쯤 되는 수. คำบอกจำนวน
🌏 หกเจ็ด, หกหรือเจ็ด, ประมาณหกหรือเจ็ด: จำนวนประมาณหกหรือเจ็ด2️⃣ 2 Letters

디까 (8)

-는답디까 : (아주높임으로) 듣는 사람이 과거에 들은 사실에 대해 물을 때 쓰는 표현. None
🌏 บอกว่า...หรือครับ(คะ): (ใช้ในการยกย่องทางระดับภาษาอย่างมาก)สำนวนที่ใช้เมื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ฟังได้ยินมาในอดีต

-ㄴ답디까 : (아주높임으로) 듣는 사람이 과거에 들은 사실에 대해 물을 때 쓰는 표현. None
🌏 บอกว่า...หรือครับ(คะ): (ใช้ในการยกย่องทางระดับภาษาอย่างมาก)สำนวนที่ใช้เมื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ฟังได้ยินมาในอดีต

-답디까 : (아주높임으로) 듣는 사람이 과거에 들은 사실에 대해 물을 때 쓰는 표현. None
🌏 บอกว่า...หรือครับ(คะ): (ใช้ในการยกย่องทางระดับภาษาอย่างมาก)สำนวนที่ใช้เมื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ฟังได้ยินมาในอดีต


일러 (4)

일러 (boiler): 물을 끓여서 나오는 증기나 뜨거운 물로 집을 따뜻하게 하거나 따뜻한 물이 나오게 하는 장치. คำนาม
🌏 หม้อน้ำ: อุปกรณ์ที่ต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำออกมาหรือเครื่องที่ทำให้น้ำอุ่นออกมาหรือทำให้บ้านอบอุ่นด้วยน้ำร้อน

트레일러 (trailer): 견인차에 연결하여 짐이나 사람을 실어 나르는 차. คำนาม
🌏 รถพ่วง, รถเทรลเลอร์: รถที่เชื่อมกับรถลากแล้วบรรทุกขนส่งคนหรือสิ่งของ

기름보일러 (기름 boiler): 기름을 연료로 하여 온수나 난방을 위해 물을 끓이는 장치. คำนาม
🌏 หม้อน้ำ: อุปกรณ์ที่ต้มน้ำเพื่อทำความร้อนหรือทำน้ำร้อนโดยใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง


교외 (2)

교외 (郊外): 도시 주변의 한가롭고 조용한 지역. ☆☆ คำนาม
🌏 นอกเมือง, บริเวณชานเมือง: พื้นที่รอบนอกตัวเมืองที่เงียบและไม่ยุ่ง

교외 (校外): 학교의 밖. คำนาม
🌏 นอกโรงเรียน: ภายนอกโรงเรียน