🌟 พจนานุกรม

สภาพดินฟ้าอากาศและภูมิอากาศ (87) ประสาทสัมผัส (50) คำเชื่อม (17) วัตถุดิบอาหาร (55) เครื่องดื่ม (32) ผู้กระทำตุลาการและความปลอดภัย (29) พฤติกรรมสัตว์และพืช (16) การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย (16) หมวก, รองเท้า, เครื่องประดับ (37) อุปกรณ์การประกอบอาหาร (25) จำนวน (149) สถานที่ใช้การคมนาคม (38) เวลา (401) โรคและอาการ (106) ความรู้สึก (308) พฤติกรรมทางปริชาน (163) พฤติกรรมทางร่างกาย (204) ประเภทสัตว์แมลง (9) ผู้กระทำการเมืองและการปกครอง (44) วัตถุเกี่ยวกับการเรียน (29) สภาพเศรษฐกิจ (87) คุณลักษณะ (55) งานสังคม (19) การอยู่อาศัย (11) การสื่อสาร (29) เครื่องมือของกิจกรรมทางศาสนา (5) ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (94) ที่ทำงาน (13) พื้นที่อยู่อาศัย (8) รูปลักษณ์ (185) กีฬา (88) การคบหาและการสมรส (19) การเล่าความผิดพลาด (28) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) การชมภาพยนตร์ (105) การหาทาง (20) วัฒนธรรมมวลชน (52) การโทรศัพท์ (15) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) การบอกเวลา (82) ปรัชญาและศีลธรรม (86) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) สื่อมวลชน (47) การนัดหมาย (4) การใช้บริการร้านขายยา (10) การบอกตำแหน่งที่ตั้ง (70) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) การแสดงและการรับชม (8) การทักทาย (17) ภูมิอากาศ (53) มนุษยสัมพันธ์ (255) ชีวิตในที่ทำงาน (197) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) ประวัติศาสตร์ (92) การใช้ชีวิตในโรงเรียน (208) งานบ้าน (48) ภาษา (160) การแนะนำ(ตนเอง) (52) ความรักและการแต่งงาน (28)

공자 왈 맹자 왈 (하는 식)
🌏 (ป.ต.)(เป็นแบบ)ขงจื๊อกล่าวว่า เล่าจื๊อกล่าวว่า ; ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก: (ในเชิงเปรียบเทียบ)เคร่งแต่ทฤษฎี แต่ปฏิบัติจริงไม่ได้

경주 돌이면 다 옥석인가
🌏 (ป.ต.) ใช่ว่าหินคย็องจูจะเป็นหยกหมด ; มีดีบ้างไม่ดีบ้าง: มีความหมายว่าในบรรดาเรื่องดีก็จะมีเรื่องไม่ดีผสมอยู่

과부 설움은 홀아비가 안다
🌏 (ป.ต.)พ่อหม้ายรู้ถึงความโศกเศร้าของแม่หม้าย ; หัวอกเดียวกัน: สภาพความยากลำบากของผู้อื่นนั้น คนที่เคยประสบเรื่องที่ใกล้เคียงกันมาหรือตกอยู่ในสภาพเดียวกันถึงจะรู้ดีที่สุด

고생 끝에 낙이 온다
🌏 (ป.ต.)ความปิติยินดีมักมาหลังความลำบาก ; ฟ้าหลังฝน: หลังจากที่ประสบกับความทุกข์ยากหรือความเหน็ดเหนื่อยมาแล้วย่อมมีเรื่องดี ๆ ให้น่าดีใจเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง

고생을 밥 먹듯 하다
🌏 (ป.ต.)ลำบากเหมือนกับกินข้าว ; ลำบากลำบนอยู่ตลอด: เกิดเรื่องที่ยากลำบากอยู่บ่อย ๆ

고생을 사서 하다
🌏 (ป.ต.)ซื้อความลำบากมาทำ ; ลำบากไม่เข้าเรื่อง: ถึงแม้จะไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของตนเองแต่ก็กลายเป็นเรื่องที่ลำบาก

마파람에 게 눈 감추듯
🌏 (ป.ต.)ราวกับปูที่ซ่อนตาจากลมที่พัดจากทิศใต้ ; กินแบบไม่ลืมหูลืมตา, ก้มหน้าก้มตากิน: กินอาหารอย่างรวดเร็วมาก

고양이 개 보듯
🌏 (ป.ต.)เหมือนแมวมองหมา ; เหมือนจ้องแต่จะทำร้าย, เหมือนคอยแต่จะหาเรื่อง: คำที่ใช้เรียกลักษณะที่จ้องแต่จะหาโอกาสทำร้ายกันเพราะความสัมพันธ์ไม่ดีต่อกัน

고양이 만난 쥐
🌏 (ป.ต.)แมวพบหนู ; กลัวหงอ: การอยู่นิ่ง ๆ โดยไม่เคลื่อนไหวต่อหน้าคนที่น่ากลัว

고양이 세수하듯
🌏 (ป.ต.)เหมือนแมวล้างหน้า ; ล้างหน้าเหมือนไม่ได้ล้าง, เอาน้ำลูบหน้า, เอาน้ำแปะหน้า: การแปะน้ำไว้ที่หน้าและสิ้นสุดการล้างหน้า

밑바닥에 깔리다
🌏 (ป.ต.)ตั้งอยู่บนพื้นด้านล่าง ; อยู่บนพื้นฐาน, อยู่บนมูลฐาน: อยู่บนพื้นฐานของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ใด ๆ

밑천이 드러나다
🌏 (ป.ต.)เงินก้นถุงโผล่ออกมา ; หมดตัว: เงินหรือสิ่งของที่มีอยู่หายไปหมด

바닥(을) 긁다
🌏 (ป.ต.)ขูดพื้น ; ไม่พอยาไส้: การใช้ชีวิตโดยทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก

바람을 일으키다
🌏 (ป.ต.)ก่อลม ; ส่งอิทธิพล, มีผลต่อ..., ได้รับความนิยม: มีอิทธิพลต่อผู้คนเป็นจำนวนมาก

발목이 묶이다
🌏 (ป.ต.)ข้อเท้าโดนมัด ; ถูกรั้งไว้, ถูกดึงไว้, ถูกกักไว้: ไม่สามารถพ้นออกจากที่ใด ๆ ได้

눈(에) 어리다
🌏 (ป.ต.)เห็นเลือนลางในตา ; นึกถึง: ลักษณะบางอย่างไม่ถูกลืมและนึกออกหรือฉุกคิดขึ้นมาได้ภายในหัวสมอง

눈(을) 똑바로 뜨다
🌏 (ป.ต.)ลืมตาตรง ; ตั้งสติ: ควบคุมสติและเอาใจใส่

생으로 먹다
🌏 (ป.ต.)กินแบบดิบ ๆ ; ได้มาฟรี: (คำที่ใช้เรียกอย่างดูหมิ่นดูแคลน)ทำงานบางอย่างให้สำเร็จหรือครอบครองบางสิ่งโดยไม่ใช้แรงพลัง

눈에 불을 켜다
🌏 (ป.ต.)จุดไฟที่ตา ; ตาลุกวาว: แสดงความต้องการหรือมีความสนใจเป็นอย่างมาก

눈에 차다
🌏 (ป.ต.)แตะตา ; โดนใจ, ถูกอกถูกใจ: ถูกใจอย่างอิ่มอกอิ่มใจ

🅿 Part of speech

คำนาม (29,084) คำบอกจำนวน (83) วิภัตติปัจจัย (504) คำสรรพนาม (108) คำคุณศัพท์นุเคราะห์ (14) คำวิเศษณ์ (2,830) None (3,474) หน่วยคำเติม (502) (2,881) คำกริยา (10,950) คำคุุณศัพท์ (2,911) คุณศัพท์ (840) คำนามไม่อิสระ (289) คำอุทาน (161) คำชี้ (156) คำกริยานุเคราะห์ (40)

💯 Level

None (43,801) ระดับเบื้องต้น (1,940) ระดับกลาง (3,982) ระดับสูง (5,104)