🌟 พจนานุกรม

พฤติกรรมการกินและการประกอบอาหาร (60) พฤติกรรมที่กระทำต่อร่างกาย (14) ตำแหน่งที่ตั้งและทิศทาง (123) สถานรักษาพยาบาล (15) ส่วนของเสื้อผ้า (9) สถานที่เกี่ยวกับชีวิตการแต่งกาย (3) สถานที่ใช้การคมนาคม (38) ธัญพืช (13) อาชีพ (56) โรคและอาการ (106) ภัยพิบัติ (18) พฤติกรรมทางปริชาน (163) เครื่องมือของกิจกรรมทางศาสนา (5) รสชาติ (28) พื้นที่อยู่อาศัย (8) ท่าที (289) งานครัวเรือน (28) งานครอบครัว (31) คุณลักษณะ (55) กิจกรรมทางวัฒนธรรม (18) การสื่อสาร (29) พฤติกรรมทางการเงิน (104) ประเภทศาสนา (8) ทรัพยากร (19) ความเร็ว (20) พฤติกรรมการเรียนการสอน (84) พื้นที่ (104) พฤติกรรมสังคม (286) ประเภทสัตว์แมลง (9) ศาสนิกชน (9) การทักทาย (17) วัฒนธรรมมวลชน (52) ชีวิตในที่ทำงาน (197) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (8) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) รูปลักษณ์ภายนอก (121) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (59) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ไปรษณีย์) (8) การใช้ชีวิตประจำวัน (11) การใช้บริการโรงพยาบาล (204) ความรักและการแต่งงาน (28) กีฬา (88) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) การแนะนำ(ตนเอง) (52) ภูมิอากาศ (53) จิตวิทยา (191) ศิลปะ (76) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) การเมือง (149) อากาศและฤดูกาล (101) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) มนุษยสัมพันธ์ (255) สถาปัตยกรรม (43) การบอกวันในสัปดาห์ (13) สื่อมวลชน (47) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) มนุษยสัมพันธ์ (52) การซื้อของ (99) ชีวิตในเกาหลี (16)

밑져야 본전
🌏 (ป.ต.)แม้ขาดทุนก็เป็นต้นทุน ; เท่าทุน: คำที่หมายถึงแม้งานจะผิดพลาดไปก็ไม่ได้เป็นความเสียหาย

들으면 병이요 안 들으면 약이다
🌏 (ป.ต.)หากได้ยินเป็นโรค หากไม่ได้ยินเป็นยา ; รู้ไปก็ไม่ดีสู้ไม่รู้ดีกว่า, หากฟังไปแล้วไม่มีผลดีก็ไม่ควรฟัง: เรื่องที่ได้ฟังแล้วไม่มีสิ่งที่ดีก็ไม่ฟังเสียจะดีกว่า

손 안 대고 코 풀기
🌏 (ป.ต.)สั่งน้ำมูกโดยที่ไม่ต้องใช้มือ ; ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก: คำที่หมายถึงการทำงานอย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะ

가난이 죄다
🌏 (ป.ต.)ความยากจนเป็นบาป: คนกระทำความผิดหรือประสบกับความโชคร้ายเพราะความยากจน

호랑이 담배 먹을[피울] 적
🌏 (ป.ต.)สมัยเสือกิน(สูบ)บุหรี่ ; นานมากในอดีต: ก่อนหน้านี้นานมาก

바람이 불어야 배가 가지
🌏 (ป.ต.)ลมต้องพัดเรือถึงจะแล่น ; ต้องได้โอกาสเสียก่อนงานจึงจะลุล่วงไปได้: ต้องมีโอกาสหรือเหตุการณ์งานจึงจะสามารถบรรลุได้

하나를 듣고[들으면] 열을 안다
🌏 (ป.ต.)[ถ้าได้ยิน]ได้ยินหนึ่งก็จะรู้สิบ ; รู้เพียงอย่างเดียวแต่สามารถเข้าใจได้หลายอย่าง: คำพูดที่ว่าฉลาดมากขนาดที่แม้จะฟังแค่เพียงคำพูดเดียวก็จะรู้ความจริงหลาย ๆ เรื่อง

하나를 보고[보면] 열[백]을 안다
🌏 (ป.ต.)[ถ้าเห็น]เห็นหนึ่งก็จะทำให้รู้สิบ[ร้อย] ; รู้เพียงอย่างเดียวแต่สามารถเข้าใจได้หลายอย่าง: คำพูดที่ว่าถึงแม้จะเห็นเพียงส่วนเดียวแต่ก็สามารถคาดเดาสิ่งนั้น ๆ และรู้ได้ทั้งหมด

하나만 알고 둘을 모른다
🌏 (ป.ต.)รู้แต่หนึ่งไม่รู้จักสอง ; มองเพียงด้านเดียว: คำพูดที่ว่าเห็นเพียงด้านหนึ่งของเรื่องหรือวัตถุใด ๆเท่านั้นแต่ไม่สามารถเห็นรูปร่างทั้งหมดได้อย่างทั่วถึง

바람 부는 대로 살다
🌏 (ป.ต.)อยู่อาศัยตามลมพัด ; อยู่อาศัยตามสถานการณ์ที่พบเจอ, ใช้ชีวิตตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง: อยู่อาศัยตามสถานการณ์แวดล้อมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป

개똥 밟은 얼굴
🌏 (ป.ต.)ใบหน้าที่เหยียบขี้หมา ; หน้าบอกบุญไม่รับ: (ในเชิงเปรียบเทียบ)ใบหน้าที่บูดเบี้ยวเพราะเจอเรื่องที่ไม่ดี

지지고 볶다
🌏 (ป.ต.)ทอดแล้วผัด ; สร้างความรำคาญ, สร้างความหงุดหงิด: (คำสแลง)ทำให้คนรำคาญและหงุดหงิด

마음(을) 먹다
🌏 (ป.ต.)กินใจ ; ตั้งใจ, ตัดสินใจ: ตัดสินใจ

배를 잡다
🌏 (ป.ต.)จับท้อง ; ขำจนปวดท้อง, ขำกลิ้ง: ตลกเป็นอย่างมาก

손가락질(을) 받다
🌏 (ป.ต.)ถูกชี้นิว ; ถูกนินทา, ถูกหัวเราะเยาะ: ถูกผู้อื่นหัวเราะเยาะหรือถูกนินทา

거칠 것이 없다
🌏 (ป.ต.)ไม่มีสิ่งที่ผ่าน ; ไม่รู้จักสำรวม, ไม่ระมัดระวังกิริยา: ไม่ระมัดระวังหรือเกรงกลัวเมื่อพบกับผู้อื่นหรือแสดงพฤติกรรม

날(을) 받다
🌏 (ป.ต.)ได้รับวัน ; กำหนดวันแต่งงาน: กำหนดวันจัดงานแต่งงาน

세상을 등지다
🌏 (ป.ต.)ทิ้งโลก ; ลาโลก, จากโลกไป, เสียชีวิต, ตาย: (คำหลีกเลี่ยงคำไม่สุภาพ)ตาย

사지를 못 쓰다
🌏 (ป.ต.)ไม่สามารถใช้แขนและขาทั้งสองได้ ; ตกอยู่ในห้วง: ไม่สามารถตั้งสติได้เนื่องมาจากลุ่มหลงหรือจมอยู่ในสิ่งใด

군침(이) 돋다
🌏 (ป.ต.)น้ำลายสอ ; น้ำลายไหล, น้ำลายสอ: เกิดความอยากอาหาร

🅿 Part of speech

คำนาม (29,084) คำบอกจำนวน (83) วิภัตติปัจจัย (504) คำสรรพนาม (108) คำคุณศัพท์นุเคราะห์ (14) คำวิเศษณ์ (2,830) None (3,474) หน่วยคำเติม (502) (2,881) คำกริยา (10,950) คำคุุณศัพท์ (2,911) คุณศัพท์ (840) คำนามไม่อิสระ (289) คำอุทาน (161) คำชี้ (156) คำกริยานุเคราะห์ (40)

💯 Level

None (43,801) ระดับเบื้องต้น (1,940) ระดับกลาง (3,982) ระดับสูง (5,104)