การชมภาพยนตร์ (105) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) กฎหมาย (42) การใช้ชีวิตในโรงเรียน (208) กีฬา (88) การใช้บริการร้านขายยา (10) การอธิบายอาหาร (78) ระบบสังคม (81) การบอกวันที่ (59) งานครอบครัว (57) การหาทาง (20) การเมือง (149) วัฒนธรรมมวลชน (52) การใช้บริการโรงพยาบาล (204) ความรักและการแต่งงาน (28) การศึกษา (151) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) (2) สถาปัตยกรรม (43) สุขภาพ (155) งานบ้าน (48) งานอดิเรก (103) การท่องเที่ยว (98) การเปรียบเทียบวัฒนธรรม (78) การนัดหมาย (4) การซื้อของ (99) การบอกตำแหน่งที่ตั้ง (70) ชีวิตในที่ทำงาน (197) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) การโทรศัพท์ (15) ศาสนา (43)