ความรักและการแต่งงาน (28) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) การนัดหมาย (4) ศาสนา (43) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) การใช้ชีวิตประจำวัน (11) ปัญหาสิ่งแวดล้อม (226) งานอดิเรก (103) อากาศและฤดูกาล (101) กฎหมาย (42) กีฬา (88) ปัญหาสังคม (67) การขอโทษ (7) การบอกการแต่งกาย (110) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (138) การบริหารเศรษฐกิจ (273) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (8) ศิลปะ (76) การเมือง (149) การขอบคุณ (8) ภาษา (160) การโทรศัพท์ (15) การหาทาง (20) การอธิบายอาหาร (78) การบอกวันในสัปดาห์ (13) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) การคบหาและการสมรส (19) การซื้อของ (99) งานครอบครัว (57)