การทักทาย (17) การท่องเที่ยว (98) ภาษา (160) การโทรศัพท์ (15) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) มนุษยสัมพันธ์ (52) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) กฎหมาย (42) การบอกการแต่งกาย (110) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ห้องสมุด) (6) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ไปรษณีย์) (8) การแนะนำ(ตนเอง) (52) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (138) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) ศิลปะ (76) สื่อมวลชน (36) การบอกวันในสัปดาห์ (13) ศาสนา (43) สุดสัปดาห์และการพักร้อน (47) ชีวิตในเกาหลี (16) การใช้บริการโรงพยาบาล (204) การบอกวันที่ (59) ศิลปะ (23) การบอกเวลา (82) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) การเล่าความผิดพลาด (28) ชีวิตในที่ทำงาน (197) สุขภาพ (155) อากาศและฤดูกาล (101) การอธิบายอาหาร (78)