การบอกเวลา (82) การใช้การคมนาคม (124) ปัญหาสังคม (67) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (138) การเปรียบเทียบวัฒนธรรม (78) ประวัติศาสตร์ (92) กีฬา (88) อากาศและฤดูกาล (101) การใช้ชีวิตในโรงเรียน (208) ศาสนา (43) การบอกวันที่ (59) การขอบคุณ (8) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (59) ศิลปะ (76) ภาษา (160) การใช้บริการโรงพยาบาล (204) งานบ้าน (48) ระบบสังคม (81) ชีวิตในที่ทำงาน (197) การขอโทษ (7) จิตวิทยา (191) ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (47) การแสดงและการรับชม (8) การหาทาง (20) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) (2) การบอกบุคลิกลักษณะ (365) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (91) มนุษยสัมพันธ์ (52) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) งานครอบครัว (57)