งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) ศาสนา (43) วัฒนธรรมการกิน (104) ปัญหาสังคม (67) การบริหารเศรษฐกิจ (273) การซื้อของ (99) การเล่าความผิดพลาด (28) มนุษยสัมพันธ์ (255) สุดสัปดาห์และการพักร้อน (47) วัฒนธรรมมวลชน (52) สื่อมวลชน (36) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) ภาษา (160) การทักทาย (17) จิตวิทยา (191) การแนะนำ(ตนเอง) (52) ระบบสังคม (81) งานอดิเรก (103) ประวัติศาสตร์ (92) การใช้ชีวิตในโรงเรียน (208) การขอโทษ (7) ปรัชญาและศีลธรรม (86) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ห้องสมุด) (6) การใช้บริการร้านขายยา (10) ศิลปะ (76) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) การคบหาและการสมรส (19) การเมือง (149) การศึกษา (151) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130)