การเปรียบเทียบวัฒนธรรม (78) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ห้องสมุด) (6) การคบหาและการสมรส (19) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) การนัดหมาย (4) การเล่าความผิดพลาด (28) การใช้บริการร้านขายยา (10) การเมือง (149) ปัญหาสิ่งแวดล้อม (226) มนุษยสัมพันธ์ (52) ศาสนา (43) การบอกวันในสัปดาห์ (13) สุขภาพ (155) การบอกวันที่ (59) วัฒนธรรมมวลชน (82) วัฒนธรรมมวลชน (52) การบอกตำแหน่งที่ตั้ง (70) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) รูปลักษณ์ภายนอก (121) ปรัชญาและศีลธรรม (86) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (8) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (59) สุดสัปดาห์และการพักร้อน (47) งานอดิเรก (103) การโทรศัพท์ (15) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ไปรษณีย์) (8) ปัญหาสังคม (67) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) ระบบสังคม (81) การชมภาพยนตร์ (105)