Chiêu đãi và viếng thăm (28) Nghệ thuật (23) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Chính trị (149) Vấn đề môi trường (226) Lịch sử (92) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Ngôn ngữ (160) Xem phim (105) Tôn giáo (43) Sự khác biệt văn hóa (47) Yêu đương và kết hôn (19) Sử dụng tiệm thuốc (10) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Tìm đường (20) Chào hỏi (17) Dáng vẻ bề ngoài (121) Xin lỗi (7) Giáo dục (151) Sức khỏe (155) Sử dụng phương tiện giao thông (124) Giải thích món ăn (119) Mối quan hệ con người (255) Kiến trúc, xây dựng (43) Thời tiết và mùa (101) Vấn đề xã hội (67) Diễn tả trang phục (110) Nghệ thuật (76) Gọi điện thoại (15) Việc nhà (48)