Sự kiện gia đình (57) Du lịch (98) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48) Diễn tả vị trí (70) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Ngôn ngữ (160) Diễn tả trang phục (110) Văn hóa ẩm thực (104) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Sử dụng bệnh viện (204) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Xem phim (105) Tôn giáo (43) Văn hóa đại chúng (52) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Ngôn luận (36) Mua sắm (99) Thể thao (88) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Nói về lỗi lầm (28) Triết học, luân lí (86) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Sinh hoạt nhà ở (159) Chào hỏi (17) Hẹn (4) Việc nhà (48) So sánh văn hóa (78) Mối quan hệ con người (255) Nghệ thuật (23) Chiêu đãi và viếng thăm (28)