Chế độ xã hội (81) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Sở thích (103) Sinh hoạt nhà ở (159) Cách nói thứ trong tuần (13) Ngôn ngữ (160) Khoa học và kĩ thuật (91) Việc nhà (48) Kinh tế-kinh doanh (273) Sự khác biệt văn hóa (47) Du lịch (98) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Văn hóa đại chúng (52) Chiêu đãi và viếng thăm (28) Sinh hoạt công sở (197) Nghệ thuật (76) Vấn đề xã hội (67) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Kiến trúc, xây dựng (43) Giải thích món ăn (78) Diễn tả tính cách (365) Nghệ thuật (23) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48) Thể thao (88) Chính trị (149) Vấn đề môi trường (226) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Hẹn (4) Thời tiết và mùa (101)