Sinh hoạt công sở (197) Khí hậu (53) Biểu diễn và thưởng thức (8) Tôn giáo (43) Lịch sử (92) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Cảm ơn (8) Diễn tả ngoại hình (97) Ngôn ngữ (160) Nghệ thuật (23) Diễn tả vị trí (70) Tâm lí (191) Tình yêu và hôn nhân (28) Tìm đường (20) Mua sắm (99) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Sự kiện gia đình (57) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Giáo dục (151) Sở thích (103) Chiêu đãi và viếng thăm (28) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Giải thích món ăn (119) Cách nói thời gian (82) Xem phim (105) Ngôn luận (36) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Gọi món (132) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41)