Sự khác biệt văn hóa (47) Sinh hoạt nhà ở (159) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Mua sắm (99) Thời tiết và mùa (101) Nghệ thuật (23) Mối quan hệ con người (52) Cách nói thời gian (82) Khoa học và kĩ thuật (91) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Mối quan hệ con người (255) Cảm ơn (8) Gọi món (132) Sử dụng bệnh viện (204) Tôn giáo (43) Sử dụng phương tiện giao thông (124) Hẹn (4) Diễn tả tính cách (365) Chào hỏi (17) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Xem phim (105) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Yêu đương và kết hôn (19) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Dáng vẻ bề ngoài (121) Cách nói ngày tháng (59) Ngôn ngữ (160) Ngôn luận (36)