Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Yêu đương và kết hôn (19) Gọi điện thoại (15) Diễn tả tình cảm/tâm trạng (41) Việc nhà (48) Cách nói thời gian (82) Biểu diễn và thưởng thức (8) Đời sống học đường (208) Luật (42) Vấn đề xã hội (67) Diễn tả tính cách (365) Sự khác biệt văn hóa (47) Cách nói ngày tháng (59) Nghệ thuật (23) Ngôn ngữ (160) Mua sắm (99) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Văn hóa đại chúng (82) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Thể thao (88) Văn hóa ẩm thực (104) Chế độ xã hội (81) Hẹn (4) Mối quan hệ con người (255) Nghệ thuật (76) Vấn đề môi trường (226) Giáo dục (151)