Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Sử dụng bệnh viện (204) Tôn giáo (43) Ngôn luận (36) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Luật (42) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Thời tiết và mùa (101) Diễn tả tính cách (365) Yêu đương và kết hôn (19) Vấn đề môi trường (226) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Cảm ơn (8) Sử dụng cơ quan công cộng (thư viện) (6) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Vấn đề xã hội (67) Diễn tả vị trí (70) Gọi điện thoại (15) Xin lỗi (7) Cách nói thứ trong tuần (13) Nghệ thuật (23) Đời sống học đường (208) Hẹn (4) Giáo dục (151) Dáng vẻ bề ngoài (121) Thể thao (88) Lịch sử (92) Chính trị (149) Kiến trúc, xây dựng (43) Nói về lỗi lầm (28)