Giải thích món ăn (119) Giáo dục (151) Dáng vẻ bề ngoài (121) Diễn tả vị trí (70) Hẹn (4) Chính trị (149) Nghệ thuật (23) Cách nói thời gian (82) Sử dụng bệnh viện (204) Văn hóa đại chúng (82) Vấn đề xã hội (67) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Cách nói thứ trong tuần (13) Xin lỗi (7) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Khoa học và kĩ thuật (91) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Chào hỏi (17) Mối quan hệ con người (52) Ngôn ngữ (160) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Văn hóa đại chúng (52) Diễn tả ngoại hình (97) Thông tin địa lí (138) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Sử dụng phương tiện giao thông (124)