Khí hậu (53) Sự kiện gia đình (57) Lịch sử (92) Khoa học và kĩ thuật (91) Văn hóa đại chúng (82) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Du lịch (98) Xem phim (105) Diễn tả tình cảm/tâm trạng (41) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Tìm đường (20) Sinh hoạt trong ngày (11) Sự khác biệt văn hóa (47) Vấn đề xã hội (67) Sử dụng bệnh viện (204) Biểu diễn và thưởng thức (8) Giáo dục (151) Tình yêu và hôn nhân (28) Dáng vẻ bề ngoài (121) Hẹn (4) Cách nói thứ trong tuần (13) Thời tiết và mùa (101) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Văn hóa đại chúng (52) Sinh hoạt công sở (197) Giải thích món ăn (78) Nói về lỗi lầm (28) Tâm lí (191) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Diễn tả vị trí (70)