Văn hóa ẩm thực (104) Sở thích (103) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Đời sống học đường (208) Luật (42) Triết học, luân lí (86) Cách nói ngày tháng (59) Thông tin địa lí (138) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Thời tiết và mùa (101) Vấn đề xã hội (67) Du lịch (98) Sức khỏe (155) Lịch sử (92) Chiêu đãi và viếng thăm (28) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Ngôn luận (36) Gọi món (132) Vấn đề môi trường (226) Hẹn (4) Khoa học và kĩ thuật (91) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Việc nhà (48) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Diễn tả ngoại hình (97) Mua sắm (99) Diễn tả vị trí (70) Cách nói thứ trong tuần (13)