Tôn giáo (43) Chính trị (149) Biểu diễn và thưởng thức (8) Mối quan hệ con người (52) Tìm đường (20) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Giải thích món ăn (78) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Hẹn (4) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Giải thích món ăn (119) Thể thao (88) Giáo dục (151) Gọi món (132) Sinh hoạt trong ngày (11) Việc nhà (48) Xin lỗi (7) Sinh hoạt nhà ở (159) Mua sắm (99) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Đời sống học đường (208) Sử dụng bệnh viện (204) Văn hóa ẩm thực (104) Nói về lỗi lầm (28) Vấn đề môi trường (226) Khoa học và kĩ thuật (91) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48) Triết học, luân lí (86) Sự kiện gia đình (57)