Chế độ xã hội (81) Diễn tả ngoại hình (97) Diễn tả tính cách (365) Biểu diễn và thưởng thức (8) Xin lỗi (7) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Chính trị (149) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Mối quan hệ con người (255) Cách nói thời gian (82) Sức khỏe (155) Giáo dục (151) Nói về lỗi lầm (28) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Triết học, luân lí (86) Diễn tả trang phục (110) Giải thích món ăn (119) Cách nói thứ trong tuần (13) Gọi món (132) Ngôn ngữ (160) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Khí hậu (53) Cảm ơn (8) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Thông tin địa lí (138) Dáng vẻ bề ngoài (121) Du lịch (98) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48)