Diễn tả tình cảm/tâm trạng (41) Chào hỏi (17) Biểu diễn và thưởng thức (8) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48) Cảm ơn (8) Cách nói thời gian (82) Khí hậu (53) Luật (42) Sử dụng phương tiện giao thông (124) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Việc nhà (48) Sự kiện gia đình (57) Văn hóa đại chúng (52) Ngôn ngữ (160) Chiêu đãi và viếng thăm (28) Kiến trúc, xây dựng (43) Nghệ thuật (23) Gọi điện thoại (15) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Giải thích món ăn (119) Du lịch (98) Sử dụng tiệm thuốc (10) Cách nói thứ trong tuần (13) Tôn giáo (43) Mối quan hệ con người (255) Nghệ thuật (76) Vấn đề xã hội (67) Thời tiết và mùa (101) Giải thích món ăn (78)