Đời sống học đường (208) Diễn tả trang phục (110) Sử dụng bệnh viện (204) Luật (42) Văn hóa đại chúng (82) Chính trị (149) Giải thích món ăn (78) Sử dụng cơ quan công cộng (thư viện) (6) Mối quan hệ con người (52) Khí hậu (53) Vấn đề xã hội (67) Chào hỏi (17) Kiến trúc, xây dựng (43) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48) Thông tin địa lí (138) Dáng vẻ bề ngoài (121) Cách nói thứ trong tuần (13) Tìm đường (20) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Việc nhà (48) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Nói về lỗi lầm (28) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Gọi điện thoại (15) Văn hóa đại chúng (52) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Xem phim (105)