Sử dụng tiệm thuốc (10) Chiêu đãi và viếng thăm (28) Lịch sử (92) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Luật (42) Biểu diễn và thưởng thức (8) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Sự kiện gia đình (57) Du lịch (98) Khí hậu (53) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Tìm đường (20) Ngôn ngữ (160) Giải thích món ăn (78) Sinh hoạt công sở (197) Mối quan hệ con người (255) Sức khỏe (155) Sinh hoạt nhà ở (159) Diễn tả vị trí (70) Tâm lí (191) So sánh văn hóa (78) Vấn đề xã hội (67) Giải thích món ăn (119) Gọi điện thoại (15) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Diễn tả tính cách (365) Cảm ơn (8) Nói về lỗi lầm (28) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16)