Cảm ơn (8) Vấn đề xã hội (67) Khoa học và kĩ thuật (91) Khí hậu (53) Dáng vẻ bề ngoài (121) Tâm lí (191) Hẹn (4) Chính trị (149) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Tìm đường (20) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Nghệ thuật (76) Xin lỗi (7) Sinh hoạt nhà ở (159) Sinh hoạt trong ngày (11) Sự kiện gia đình (57) Sinh hoạt công sở (197) Sức khỏe (155) Đời sống học đường (208) Nói về lỗi lầm (28) Cách nói thời gian (82) So sánh văn hóa (78) Lịch sử (92) Văn hóa ẩm thực (104) Thông tin địa lí (138) Sở thích (103) Chào hỏi (17) Thời tiết và mùa (101)