Chiêu đãi và viếng thăm (28) Sinh hoạt trong ngày (11) Triết học, luân lí (86) Khí hậu (53) Sử dụng bệnh viện (204) Yêu đương và kết hôn (19) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Vấn đề xã hội (67) Thông tin địa lí (138) Luật (42) Thời tiết và mùa (101) Cách nói thời gian (82) Khoa học và kĩ thuật (91) Chính trị (149) Sử dụng tiệm thuốc (10) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Sử dụng cơ quan công cộng (thư viện) (6) Diễn tả tình cảm/tâm trạng (41) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Diễn tả ngoại hình (97) Sự kiện gia đình (57) Hẹn (4) Đời sống học đường (208) Sinh hoạt nhà ở (159) Tâm lí (191) Kiến trúc, xây dựng (43) Kinh tế-kinh doanh (273) Sở thích (103)