Gọi điện thoại (15) Tìm đường (20) Gọi món (132) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Ngôn luận (36) Mối quan hệ con người (255) Đời sống học đường (208) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Luật (42) Sức khỏe (155) Việc nhà (48) Tình yêu và hôn nhân (28) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Thể thao (88) Chính trị (149) Sử dụng bệnh viện (204) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Chào hỏi (17) Xin lỗi (7) Diễn tả tính cách (365) Ngôn ngữ (160) Diễn tả trang phục (110) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Nghệ thuật (76) Kiến trúc, xây dựng (43) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Nghệ thuật (23)