Chiêu đãi và viếng thăm (28) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Thông tin địa lí (138) Tôn giáo (43) Kinh tế-kinh doanh (273) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Diễn tả trang phục (110) Sử dụng tiệm thuốc (10) Cảm ơn (8) Cách nói ngày tháng (59) Luật (42) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Thể thao (88) Sức khỏe (155) Gọi món (132) Biểu diễn và thưởng thức (8) Diễn tả vị trí (70) Diễn tả tình cảm/tâm trạng (41) Đời sống học đường (208) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Tâm lí (191) Thời tiết và mùa (101) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Dáng vẻ bề ngoài (121) Cách nói thứ trong tuần (13) Việc nhà (48) Nghệ thuật (76) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Sinh hoạt trong ngày (11)