Chiêu đãi và viếng thăm (28) Xin lỗi (7) Diễn tả trang phục (110) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Dáng vẻ bề ngoài (121) Tôn giáo (43) Du lịch (98) Sử dụng cơ quan công cộng (thư viện) (6) Cảm ơn (8) Sở thích (103) Kinh tế-kinh doanh (273) Cách nói thứ trong tuần (13) Sức khỏe (155) Thể thao (88) Giải thích món ăn (78) Tình yêu và hôn nhân (28) Thời tiết và mùa (101) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Sinh hoạt nhà ở (159) Tìm đường (20) Biểu diễn và thưởng thức (8) Mua sắm (99) Khoa học và kĩ thuật (91) Việc nhà (48) Vấn đề môi trường (226) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Chào hỏi (17) Yêu đương và kết hôn (19)