ปัญหาสังคม (67) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) การใช้การคมนาคม (124) ภาษา (160) การทักทาย (17) สถาปัตยกรรม (43) งานบ้าน (48) การชมภาพยนตร์ (105) ประวัติศาสตร์ (92) การใช้บริการร้านขายยา (10) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (8) วัฒนธรรมมวลชน (52) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) การบอกวันที่ (59) งานครอบครัว (57) การใช้ชีวิตประจำวัน (11) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) การแนะนำ(ตนเอง) (52) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (138) การสั่งอาหาร (132) การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (46) การนัดหมาย (4) ความรักและการแต่งงาน (28) การใช้บริการโรงพยาบาล (204) สุดสัปดาห์และการพักร้อน (47) การบริหารเศรษฐกิจ (273) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) (2) อากาศและฤดูกาล (101) การบอกวันในสัปดาห์ (13) ชีวิตในเกาหลี (16)