🌷Initial sound

1️⃣ 1 Letter

(61)

(八): 칠에 일을 더한 수. ☆☆☆ Тооны нэр
🌏 НАЙМ: долоо дээр нэгийг нэмсэн тоо.

(八): 여덟의. ☆☆☆ Тодотгол үг
🌏 НАЙМАН: наймын.

(票): 어떤 권리가 있음을 증명하는 쪽지. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 БИЛЕТ, ТАСАЛБАР, ЭРХИЙН БИЧИГ: ямар нэг эрхтэй болохыг баталсан бичиг цаас.


(33)

: 부모가 낳은 아이 중 여자. 여자인 자식. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ОХИН: эмэгтэй үр хүүхэд.

: 덥거나 몸이 아프거나 긴장을 했을 때 피부를 통해 나오는 짭짤한 맑은 액체. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ХӨЛС: халууцах, өвдөх, сандарч тэвдэхэд арьснаас ялгарч гардаг давслаг шингэн эд.

: 지구에서 물로 된 부분이 아닌 흙이나 돌로 된 부분. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ГАЗАР: дэлхийн бөмбөрцөгийн устай хэсэг бус шороо, чулуугаар бүрхэгдсэн хэсэг.


(78)

: 음악이나 규칙적인 박자에 맞춰 몸을 움직이는 것. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 БҮЖИГ: хөгжим юмуу тодорхой хэмнэлд тааруулан биеэ хөдөлгөх явдал.

(車): 바퀴가 달려 있어 사람이나 짐을 실어 나르는 기관. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 МАШИН, ТЭРЭГ: хүн болон ачаа ачиж зөөвөрлөдөг дугуйтай техник.

: 사실이나 이치에 조금도 어긋남이 없이 정말로. ☆☆☆ Дайвар үг
🌏 ҮНЭХЭЭР: үнэн байдал, ёс зүйгээс огтхон ч гажаагүй үнэхээр.2️⃣ 2 Letters

ㅅㅇ (234)

샤워 (shower): 비처럼 물을 뿜어내는 기구로 몸을 씻음. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ШҮРШҮҮРТ ОРОХ: бороо орох мэт шүрших хэрэгсэл ашиглан биеэ угаах явдал.

사용 (使用): 무엇을 필요한 일이나 기능에 맞게 씀. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 АШИГЛАЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ, ХЭРЭГЛЭЭ: юмыг хэрэгтэй ажил хэрэг болон үйл ажиллагаанд тохируулан хэрэглэх явдал.

사월 (四月): 일 년 열두 달 가운데 넷째 달. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ДӨРӨВДҮГЭЭР САР, ДӨРВӨН САР, УХАА ХАГДНЫ САР: нэг жилийн арван хоёр сарын дөрөв дэх сар.


ㅁㅎ (61)

마흔 : 열의 네 배가 되는 수. ☆☆☆ Тооны нэр
🌏 ДӨЧ: арвыг дөрөв дахин нэмсэн тоо.

문화 (文化): 사회의 공동체가 일정한 목적 또는 생활 이상을 실현하기 위하여 만들고, 익히고, 공유하고, 전달하는 물질적, 정신적 활동. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 СОЁЛ: тухайн нийгмийн хамт олон тодорхой зорилго, амьдралын хүсэл тэмүүллээ гүйцэлдүүлэхийн тулд бий болгосон, бие биетэйгээ хуваалцан дамжуулж, суралцаж байдаг материаллаг буюу оюуны үйл ажиллагаа.

만화 (漫畫): 사람의 인생이나 사회 또는 상상 속의 이야기를 재미있게 표현한 그림. 또는 그런 그림을 엮은 책. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 КОМИК ЗУРАГ, КОМИК НОМ: хүний амьдрал болон нийгэм, мөн ургуулан төсөөлсөн зүйлсийн тухай өгүүллийг сонирхолтойгоор дүрсэлсэн зураг, мөн ийм зургаар хийсэн ном.


ㄴㄷ (64)

낫다 : 병이나 상처 등이 없어져 본래대로 되다. ☆☆☆ Үйл үг
🌏 ЭДГЭРЭХ, ИЛААРШИХ: өвчин, шарх зэрэг эдгэж хэвийн байдалд орох.

넣다 : 어떤 공간 속에 들어가게 하다. ☆☆☆ Үйл үг
🌏 ХИЙХ: ямар нэгэн орон зай дотор оруулах.

높다 : 아래에서 위까지의 길이가 길다. ☆☆☆ Тэмдэг нэр
🌏 ӨНДӨР: доороос дээш хүртэлх хэмжээ нь урт байх.