зам хайх (20) олон нийтийн соёл (82) сургуулийн амьдрал (208) шинжлэх ухаан, технологи (91) алдаа эндэгдлийнхээ тухай ярих (28) олон нийтийн соёл (52) хобби (103) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (59) эмнэлгээр үйлчлүүлэх (204) хоол захиалах (132) тоглолт үзэх, сэтгэгдэл (8) гэр бүлийн баяр (Уламжлалт баяр ёслол) (2) чөлөөт цагаа өнгөрөөх (48) уучлал хүсэх (7) цаг хугацааг илэрхийлэх (82) аялал (98) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (8) эдийн засаг, менежмент (273) олон нийтийн мэдээлэл (47) ажлын байран дээрх амьдрал (197) эрүүл мэнд (155) хувийн мэдээллээ солилцох (46) сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх (41) нийгмийн асуудал (67) хагас бүтэн сайн өдөр, амралт (47) уур амьсгал (53) мэндчилэх (17) хүн хоорондын харилцаа (255) эмийн сангаар үйлчлүүлэх (10) спорт (88)