Subject and situation

хэл (160) шашин (43) зам хайх (20) цаг агаар, улирал (101) чөлөөт цагаа өнгөрөөх (48) сургуулийн амьдрал (208) ажлын байран дээрх амьдрал (197) орон байран дахь аж амьдрал (159) сэтгэл зүй (191) шинжлэх ухаан, технологи (91) хоол хэрхэн хийх тухай тайлбарлах (119) танилцуулга(өөрийгөө) (52) олон нийтийн мэдээлэл (47) цаг агаарын тухай илэрхийлэх (59) гадаад төрх тайлбарлах (97) кино үзэх (105) хоол захиалах (132) улс төр (149) хувцаслалт тайлбарлах (110) хувийн мэдээллээ солилцох (46) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (59) эмнэлгээр үйлчлүүлэх (204) хууль (42) түүх (92) танилцуулга(гэр бүлээ) (41) газарзүйн мэдээлэл (138) байр, байршил тайлбарлах (70) тээврийн хэрэгсэл ашиглах (124) хүн хоорондын харилцаа (255) соёлын ялгаа (47) хоол ундны соёл (104) хоол унд тайлбарлах (78) хүн хоорондын харилцаа (52) цаг хугацааг илэрхийлэх (82) нийгмийн тогтолцоо (81) урлаг (76) спорт (88) гадаад төрх (121) нийгмийн асуудал (67) аялал (98) ажил мэргэжил, ирээдүй (130) уур амьсгал (53) гүн ухаан, ёс суртахуун (86) олон нийтийн соёл (82) сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх (41) утсаар ярих (15) Хайр ба гэрлэлт (28) эмийн сангаар үйлчлүүлэх (10) гэр бүлийн баяр (57) хагас бүтэн сайн өдөр, амралт (47) уучлал хүсэх (7) гэрийн ажил (48) мэндчилэх (17) үерхэх, гэр бүл болох (19) хэвлэл мэдээлэл (36) урлаг (23) олон нийтийн соёл (52) соёлын харьцуулалт (78) гэмт хэрэг, осол, байгалийн гамшгийн талаар тайлбарлах (43) болзоо тавих (4) барилга байшин (43) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (8) солонгос дахь амьдрал (16) алдаа эндэгдлийнхээ тухай ярих (28) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (имигрэйшн) (2) талархал илэрхийлэх (8) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (номын сан) (6) нэг өдрийн амьдрал (11) төр, олон нийтийн байгууллагаар үйлчлүүлэх (шуудан) (8) тоглолт үзэх, сэтгэгдэл (8) урих, зочилох (28) долоо хоногийн өдрийн тухай илэрхийлэх (13) гэр бүлийн баяр (Уламжлалт баяр ёслол) (2) эд зүйлс худалдан авах (99) эдийн засаг, менежмент (273) зан чанарын тухай илэрхийлэх (365) эрүүл мэнд (155) байгаль орчны асуудал (226) боловсрол (151) хобби (103)

Meaning

асуулт (19) хүнсний ногоо (17) хүний биеийн өөрчлөлт (16) тариа будааны төрөл (13) цайруулалт, гэрэл (26) мэргэжил, судлах хичээл (32) хувцасны материал (4) нийт, бүгд (15) хурд (20) амьдралын үйл ажиллагаа (33) урлаг (6) гоо сайхны үйл ажиллагаа (19) ургамлын төрөл (15) хувцас өмсөх (17) бие (26) тээврийн хэрэгсэл ашиглах газар (38) эдийн засгийн арга хэрэгсэл (125) эдийн засгийн үйл ажиллагаа явагдах газар орон (44) царай зүс (37) багшийн сургалтын үйл ажиллагаа (84) урлаг (10) шашны үг хэллэг (5) дэс дараалал (77) хэм хэмжээ (154) хандлага, байр суурь (289) чөлөөт цагаараа хийдэг зүйл (91) эдийн засгийн байдал (87) чөлөөт цаг өнгөрөөх тоног төхөөрөмж, барилга байшин (24) ажлын байран дээрх амьдрал (47) сэтгэл хөдлөл (308) холболт (17) өргөн хэрэглээний бараа (79) танин мэдэхүйн үйл хөдлөл (163) хоол хийх хэрэгсэл (25) багшийн сургалтын субьект (26) соёлын үйл ажиллагаа (18) эдийн засгийн үйл ажиллагаа (104) цаг уур, уур амьсгал (87) тоо хэмжээг нэрлэх үг (83) амьтны хэсэг (6) өнгө (59) хоол хийх үйл ажиллагаа (60) амьтан ургамлын үйл хөдлөл (16) улс төр, төрийн удирдлагын үйл (43) хүн хоорондын харилцаа (49) нийгмийн амьдралд оролцох (286) хууль, аюулгүй байдал (55) өвчин, шинж тэмдэг (106) хэмжээ (76) чадавхи (107) шашны үйлийн эд зүйл (5) бүс нутаг (104) садан төрлийн холбоо (94) байрлал, зүг чиг (123) хэлэхүйн үйлдэл (188) хэлбэр (185) зан ааш (55) нийгмийн амьдралын байдал (52) нийгмийн арга хэмжээ (19) уламжлалт соёл (25) мэдрэхүй (50) амьдралын байдал (52) хоол хүнсний орц бүтээгдэхүүн (55) өдөр тутмын үйл хөдлөл (35) хүний биеийн хэсэг (113) хүний биеийн үйл хөдлөл (204) бие бялдарын байдал (26) физологийн үзэгдэл (37) давтамж (22) гэр бүлийн баяр (31) газрын гадарга (57) шүтээн (5) зан чанар (88) хувцасны төрөл (42) зэвсэг (7) амт (28) хүний биед нөлөөлөх үйлдэл (14) малгай, гутал, гоёл чимэглэл (37) төрийн байгууллага (17) улс төр, төрийн удирдлагын субьект (44) ажлын газар (13) жимс (17) мэргэжил (56) оршин суух хороолол (8) ундаа (32) дамжуулагч (21) эдийн засгийн үйл ажиллагааны субьект (28) шашны үйл ажиллагаа (7) шинжлэх ухааны нэр томъёо (33) чөлөөт цагаа өнгөрөөх хэрэгсэл (21) хүмүүний төрөл (145) тоо (149) цаг хугацаа (401) гэр ахуйн ажил (28) улс төр, нийгмийн аюулгүй байдал (21) гамшиг осол (18) харилцаа холбооны үйл ажиллагаа (29) хоол (80) эмчилгээ үйлчилгээ (44) амьтан (46) эмчилгээний тоног төхөөрөмж (15) тээврийн хэрэгсэл ашиглах үйл хөдлөл (36) албан тушаал (30) хичээлтэй холбогдол бүхий эд зүйл (29) үг хэл (41) сурах үйл ажиллагаа (24) шавьж хорхойны төрөл (9) тээврийн хэрэгсэл (45) боловсролын байгууллага (13) орон байрны хэлбэр байдал (16) хувийн эрх зүй ба аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах субьект (29) харилцааны хэрэглүүр (49) хүний биеийн дотоод эрхтний бүтэц (22) дуу чимээ (9) орон сууцны бүтэц бүрэлдэхүүн (51) хэм, дулаан (10) соёлын амьдралын субьект (31) утга зохиол (11) соёлын амьдралын орон байр (16) ургамлын хэсэг (16) хооллолттой холбогдсон орон байр (15) сургуулийн тоног төхөөрөмж, барилга байшин (16) хөгжим (13) олон нийтийн соёл (19) барилга байшингийн төрөл (12) нөөц баялаг (19) хувцас өмссөн байдал (9) шашны төрөл, хэлбэр (8) заавар, захирамж (37) орон байрны хэлбэр төрх (8) эмийн бүтээгдэхүүн (14) амьтны дуу (2) хувцасны хэсэг (9) шашинтан (9) орон байран дахь үйл хөдлөл (11) эдийн засгийн бүтээгдэхүүн (11) газрын гадарга дээрх эд зүйл (9) шашны үйлийн орон байр (4) хувцас хунартай холбоотой газар орон (3)