Tâm lí (191) Xem phim (105) Văn hóa đại chúng (52) Cách nói thời gian (82) Sử dụng tiệm thuốc (10) Việc nhà (48) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Cách nói ngày tháng (59) Chào hỏi (17) Nghệ thuật (23) Thời tiết và mùa (101) Văn hóa đại chúng (82) Yêu đương và kết hôn (19) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Ngôn ngữ (160) Sử dụng bệnh viện (204) Đời sống học đường (208) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Lịch sử (92) Giải thích món ăn (119) Khí hậu (53) Diễn tả ngoại hình (97) Xin lỗi (7) Sinh hoạt nhà ở (159) Vấn đề môi trường (226) Thông tin địa lí (138) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Diễn tả tính cách (365) Gọi món (132) Sự khác biệt văn hóa (47)