Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Sử dụng cơ quan công cộng (thư viện) (6) Vấn đề môi trường (226) Diễn tả trang phục (110) Luật (42) Tìm đường (20) Văn hóa đại chúng (82) Mối quan hệ con người (52) Tâm lí (191) Diễn tả tính cách (365) Dáng vẻ bề ngoài (121) Vấn đề xã hội (67) Gọi điện thoại (15) Chế độ xã hội (81) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48) Chào hỏi (17) Đời sống học đường (208) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Gọi món (132) Sinh hoạt nhà ở (159) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Diễn tả tình cảm/tâm trạng (41) Xin lỗi (7) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Việc nhà (48) Tình yêu và hôn nhân (28) Triết học, luân lí (86)