Diễn tả tình cảm/tâm trạng (41) Yêu đương và kết hôn (19) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Vấn đề xã hội (67) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Cách nói thời gian (82) Vấn đề môi trường (226) Văn hóa ẩm thực (104) Văn hóa đại chúng (82) Khoa học và kĩ thuật (91) Biểu diễn và thưởng thức (8) Cách nói ngày tháng (59) Sinh hoạt nhà ở (159) Mối quan hệ con người (255) Kinh tế-kinh doanh (273) Chào hỏi (17) Thể thao (88) Sức khỏe (155) Mua sắm (99) Dáng vẻ bề ngoài (121) Xin lỗi (7) Lịch sử (92) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Tâm lí (191) Luật (42) Đời sống học đường (208) Triết học, luân lí (86) Sử dụng tiệm thuốc (10) Diễn tả vị trí (70) Gọi món (132)