Giải thích món ăn (78) Mua sắm (99) Dáng vẻ bề ngoài (121) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Văn hóa đại chúng (82) Mối quan hệ con người (52) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Ngôn luận (36) Mối quan hệ con người (255) Khí hậu (53) Sử dụng cơ quan công cộng (thư viện) (6) Khoa học và kĩ thuật (91) Sự khác biệt văn hóa (47) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Tâm lí (191) Thông tin địa lí (138) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Văn hóa ẩm thực (104) Sử dụng phương tiện giao thông (124) Hẹn (4) Giáo dục (151) Sự kiện gia đình (57) So sánh văn hóa (78) Tôn giáo (43) Thể thao (88) Sức khỏe (155) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48) Gọi món (132)