Diễn tả vị trí (70) Gọi điện thoại (15) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Thời tiết và mùa (101) Luật (42) Ngôn ngữ (160) Kinh tế-kinh doanh (273) Văn hóa ẩm thực (104) Đời sống học đường (208) Cách nói thời gian (82) Nghệ thuật (76) Tôn giáo (43) Vấn đề môi trường (226) Sự khác biệt văn hóa (47) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Sự kiện gia đình (57) Yêu đương và kết hôn (19) Du lịch (98) Tìm đường (20) Triết học, luân lí (86) Sinh hoạt trong ngày (11) Giải thích món ăn (119) Biểu diễn và thưởng thức (8) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Nghệ thuật (23) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Nói về lỗi lầm (28) Chính trị (149) Kiến trúc, xây dựng (43) Sử dụng cơ quan công cộng (thư viện) (6)