Xem phim (105) Mối quan hệ con người (52) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Nghệ thuật (76) Diễn tả trang phục (110) Sử dụng cơ quan công cộng (thư viện) (6) Lịch sử (92) Văn hóa ẩm thực (104) Chiêu đãi và viếng thăm (28) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Thể thao (88) Du lịch (98) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Kinh tế-kinh doanh (273) Gọi điện thoại (15) Hẹn (4) Mua sắm (99) Khí hậu (53) Luật (42) Sinh hoạt trong ngày (11) Sử dụng tiệm thuốc (10) Dáng vẻ bề ngoài (121) Cuối tuần và kì nghỉ (47) Cảm ơn (8) Sinh hoạt công sở (197) Văn hóa đại chúng (52) Xin lỗi (7) Chào hỏi (17)