Xem phim (105) Văn hóa đại chúng (82) Vấn đề môi trường (226) Gọi món (132) Cảm ơn (8) Ngôn luận (36) Vấn đề xã hội (67) Dáng vẻ bề ngoài (121) Diễn tả ngoại hình (97) Tình yêu và hôn nhân (28) Mối quan hệ con người (255) Luật (42) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Cách nói thứ trong tuần (13) Tìm đường (20) Kinh tế-kinh doanh (273) Văn hóa ẩm thực (104) Sinh hoạt công sở (197) Sử dụng tiệm thuốc (10) Giáo dục (151) Xin lỗi (7) Sinh hoạt trong ngày (11) Sự kiện gia đình (57) Khoa học và kĩ thuật (91) Sử dụng bệnh viện (204) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Hẹn (4) Sinh hoạt nhà ở (159) Kiến trúc, xây dựng (43)