Basic Korean Dictionary, Start, End, and Initial Sound

📚 ประเภท

อาหาร (80) ความเร็ว (20) ธัญพืช (13) พฤติกรรมการใช้ชีวิต (33) สภาพการเมืองและความปลอดภัย (21) สมรรถภาพทางกาย (26) มนุษยสัมพันธ์ (49) พฤติกรรมการกินและการประกอบอาหาร (60) คำนับจำนวน (83) ส่วนของพืช (16) รูปร่างหน้าตา (37) สภาพเศรษฐกิจ (87) สถานที่เกิดพฤติกรรมทางการเงิน (44) สถานที่เกี่ยวกับชีวิตการบริโภคอาหาร (15) ประเภทยา (14) กิจกรรมในเวลาว่าง (91) ศาสนิกชน (9) ประเภทของคน (145) วิชาเอกและหมวดวิชา (32) ประสาทสัมผัส (50) ศิลปะ (23) วัฒนธรรมมวลชน (52) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) ปัญหาสังคม (67) ศิลปะ (76) การบอกการแต่งกาย (110) การแสดงและการรับชม (8) ปรัชญาและศีลธรรม (86) การใช้การคมนาคม (124) สุดสัปดาห์และการพักร้อน (47) วัฒนธรรมการกิน (104) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ไปรษณีย์) (8) อากาศและฤดูกาล (101) สถาปัตยกรรม (43) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) กีฬา (88) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (59) การใช้ชีวิตประจำวัน (11) ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (47) การนัดหมาย (4)

🍀 สุภาษิต

소 뒷걸음질 치다 쥐 잡다
🌏 (ป.ต.)วัวจับหนูเมื่อระหว่างเดินถอยหลัง ; สร้างผลงานโดยบังเอิญ: สร้างผลงานโดยบังเอิญซึ่งหมายถึงว่าวัวกลายเป็นจับหนูโดยบังเอิญเมื่อระหว่างเดินถอยหลังไป
소 잃고 외양간 고친다
🌏 (ป.ต.)วัวหายแล้วซ่อมคอก ; วัวหายล้อมคอก: หลังจากงานที่ผิดพลาดไปแล้วนั้นแม้จะพยายามแก้ไขให้ถูกต้องก็ไม่มีประโยชน์
소도 언덕이 있어야 비빈다
🌏 (ป.ต.)ต้องมีเนินเขาวัวถึงจะขยี้ ; จะทำสิ่งใดต้องมีที่พึ่งพา: หมายถึงว่าต้องมีเนินเขาวัวถึงจะสามารถลองขยี้ตรงที่คันหรือสามารถยืนบนเนินเขาดูได้ ซึ่งใครก็ตามแต่จะต้องมีที่พึ่งพิงถึงจะสามารถเริ่มหรือบรรลุงานใด ๆ ได้
실 가는 데 바늘도 간다
🌏 (ป.ต.)ที่ด้ายไปเข็มก็ไปด้วย ; ตัวติดกันเป็นปาท่องโก๋, ไปไหนมาไหนด้วยกัน: ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนสนิทสนมหรือแน่นแฟ้น จึงไปมาด้วยกันตลอดเวลา
제 꾀에 (제가) 넘어간다
🌏 (ป.ต.)[ตนเอง]หลงกลอุบายของตัวเอง ; ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว: ออกกลอุบายเพื่อจะหลอกลวงคนอื่นแต่ตัวเองดันหลงกลถูกหลอกเอง

💕 Start

(2) (4) (4) (15) (2) (5) (12) (27) (594) (5)

🌾 End

(84) (23) (11) (2) (2) (4) (27) (3) (2) (48)
ㅁㅈ (137) ㅅㅇ (234) ㅃㅅ (2) ㅇㄷ (197) ㅅㅅ (284) ㄴㅎ (30) ㅊㅎ (59) ㄴㅇ (67) ㅍㅈ (63) ㅁㅇ (122) ㅈㅈ (268) ㅋㄹ (17) ㅈㄷ (142) ㅇㅅ (395) ㅅㅁ (107) ㅁㅅ (158) ㄴㅍ (19) ㅅㅎ (146) ㄸㅍ (1) ㄴㅂ (54)