Basic Korean Dictionary, Start, End, and Initial Sound

📚 ประเภท

สิ่งที่เชื่อศรัทธา (5) เวลา (401) การเสริมสวย (19) ผู้กระทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม (31) ลักษณะการอยู่อาศัย (8) งานสังคม (19) ประสาทสัมผัส (50) อาวุธ (7) ประเภทตึก (12) พฤติกรรมทางร่างกาย (204) ความสว่าง (26) สภาพเศรษฐกิจ (87) ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (37) พฤติกรรมการใช้การคมนาคม (36) สถานที่เกี่ยวกับชีวิตการแต่งกาย (3) ผู้กระทำการเรียนการสอน (26) เครื่องมือในการสื่อสาร (49) พฤติกรรมการเรียนการสอน (84) สถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนา (4) ยานพาหนะ (45) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) อากาศและฤดูกาล (101) การขอโทษ (7) ชีวิตในเกาหลี (16) กฎหมาย (42) งานบ้าน (48) ระบบสังคม (81) การสั่งอาหาร (132) สุขภาพ (155) ชีวิตในที่ทำงาน (197) ปัญหาสิ่งแวดล้อม (226) กีฬา (88) การใช้บริการร้านขายยา (10) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) การแนะนำ(ตนเอง) (52) การคบหาและการสมรส (19) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) การบอกเวลา (82) การอธิบายอาหาร (78) วัฒนธรรมมวลชน (52)

🍀 สุภาษิต

울 수 없으니까 웃는다
🌏 (ป.ต.)เพราะไม่อาจร้องไห้ได้จึงหัวเราะ ; ร้องไห้ไม่ได้ก็เลยหัวเราะแทน: ผิดพลาดโดยไม่คาดคิด จึงตกใจเป็นอย่างมากและไม่น่าเชื่อ
울며 겨자 먹기
🌏 (ป.ต.)ร้องไห้ไปกินมัสตาร์ดไป ; กล้ำกลืนฝืนทน: ฝืนทำเรื่องที่ไม่ชอบ
누워서 떡 먹기
🌏 (ป.ต.)นอนกินต็อก ; ปอกกล้วยเข้าปาก: เรื่องที่ทำได้ง่ายมาก
집도 절도 없다
🌏 (ป.ต.)ไม่มีทั้งบ้านและวัด ; มีแต่ตัว, เจ้าไม่มีศาล: วนไปวนมาที่นี่ที่โน่นโดยที่ไม่มีบ้านหรือทรัพย์สินติดตัว
개 고양이 보듯
🌏 (ป.ต.)เหมือนมองหมามองแมว ; คอยแต่จะทำร้ายกัน, จ้องแต่จะหาเรื่องใส่กัน: คำที่ใช้กล่าวถึงลักษณะการจ้องหาแต่โอกาสที่จะทำร้ายกันเนื่องจากความสัมพันธ์ไม่ดีเป็นอย่างยิ่ง

💕 Start

(5) (14) (15) (92) (58) (2) (2) (4) (20) (2)

🌾 End

(136) (2) (2) (106) (58) (10) (116) (3) (163) (9)
ㅇㄸ (21) ㄴㅇ (67) ㅍㅈ (63) ㅇㅇ (307) ㅆㄱ (7) ㅋㅋ (18) ㅍㅉ (5) ㅅㅎ (146) ㅎㅅ (187) ㅁㅅ (158) ㅇㄱ (307) ㅈㅃ (2) ㄲㅆ (1) ㅁㅎ (61) (130) ㄴㅎ (30) ㅅㅈ (274) ㅁㄷ (102) ㄴㅊ (31) ㅌㅊ (16)